Birdfiles.com Birdfiles.com
Valitse:

 

Henkilötietolain 10 §:n mukainen

Rekisteriseloste

Rekisterinpitäjän tiedot
Oy Santa Margarita SA, kaupparekisterinumero 715.859
Laserkatu 6
53850 LAPPEENRANTA
www.santamargarita.net
info@santamargarita.net

Käyttäjärekisterin tietojen käyttö ja luovutus

Käyttäjä on velvollinen ennen Birdfiles.com:iin rekisteröitymistä antamaan tarpeelliset tiedot oikeassa muodossa. Käyttäjä on myös velvollinen ilmoittamaan tietojensa muuttumisesta.

Santa Margaritalla on oikeus käyttää Käyttäjää koskevia tietoja Birdfiles.com palvelussa ja omissa rekistereissään. Tietoja voidaan käyttää suoramainontaan, palvelun käytön tutkimiseen ja palvelun edelleen kehittämiseen. Käyttäjä voi halutessaan kieltää tietojensa käytön markkinointitarkoituksiin ilmoittamalla omassa käyttäjäprofiilisssaan henkilötietonsa salatuksi.

Santa Margarita kerää tietoja palvelun käytöstä. Nämä tiedot rekisteröidään markkinatutkimusrekisteriin. Palvelun käytöstä kerättyjä tietoja ei luovuteta muuhun tarkoitukseen ja tietoja tullaan käyttämään siten, ettei yksittäistä Käyttäjää voida tunnistaa tutkimuksessa.

Käyttäjä voi itse päättää omien lintuhavaintojensa julkisuudesta: salaisiksi ilmoitetut havaintotiedot eivät näy yksittäisinä havaintoina muille käyttäjille, mutta havainnoista tehtäviin tilastollisiin otoksiin nämäkin havainnot lasketaan mukaan.

Asuinpaikkakunnan ja -maan perusteella tehtäviä tilastoja voidaan luovuttaa ja julkaista satunnaisesti. Lintuhavainnoista tehtävät esiintymiskartat ja vastaavat aluetiedot ovat julkisia.