Kehitysalustat

Kehitysalustat tarjoavat valmiit ja testatut ohjelmakirjastot, ohjelmakomponentit ja rajapinnat uusien järjestelmien toteutukseen. Kehitysalustat nopeuttavat projektin läpimenoa ja vähentävät sen kustannuksia. Santa Margarita on kehittänyt kaksi kehitysalustaa; StM Measuring Core konenäkö- ja mittausjärjestelmille sekä ID Toolbox etätunnistusjärjestelmille. Santa Margarita käyttää kehitysalustoja omissa tuotteissaan sekä räätälöidyissä asiakasprojekteissa.

StM Measuring Core kehitysalusta

StM Measuring Core on Santa Margarita kehittämä konenäön- ja mittausjärjestelmien kehitysalusta. Sen avulla eri käyttötarkoitukseen tehtyjen sovellutusten suunnittelu, toteutus ja käyttöönotto on nopeaa ja kustannustehokasta. StM Measuring Core kehitysalustaa on käytetty useiden Santa Margaritan konenäkö- ja mittausjärjestelmien pohjana. Alustalla on toteutettu useita tuotesovellutuksia eri toimialoille kuten puu-, kaivos ja rakennusteollisuuteen.

Lataa Measuring Core esite tästä

Core

Tekniikka

Kehitysalusta tarjoaa valmiita työkaluja, kirjastoja ja ominaisuuksia mm. kuva-analyysien, spektrien sekä mittadata laskentaan ja analysointiin. Se tarjoaa myös valmiit ProfiNet ja Modbus väyläratkaisut tehdasjärjestelmille, ohjelmoitaville logiikoille ja antureille. Myös räätälöidyt sanomarajapinnat ovat helposti toteutettavissa sisäänrakennettujen TCP / IP client ja server rajapintojen kautta. Yleisimmin käytössä olevat teolliset kamerarajapinnat löytyvät valmiina StM Measuring Core kehitysalustan kautta. Kehitysalusta tarjoaa myös monipuolisen käyttöliittymäratkaisun järjestelmän tulosten, tilojen ja hälytyksien seurantaan.

Kamerarajapinnat

GigE Vision (E2V, JAI), Camera Link (E2V, JAI), 3D Vision (Sick Ranger), Canon SDK (Canon), Flir SDK (Flir)

m

Kirjastot kuvan ja datan analysointiin

OpenCV, ImageMagic

Käyttöliittymä

Helposti käyttötarkoitukseen mukautettava käyttöliittymä

Väylä ja kommunikaatiorajapinnat

Profinet, Modbus, TCP/IP, UDP, sarjaliikenne, SSI

Suorituskykyinen

Nykyiaikaisille prosessoreille suunniteltu rinnakkaislaskentaa tehokkaasti hyödyntävä sovellusarkkitehtuuri

Reaaliaikainen

web-käyttöliittymä paikka- ja tuotetietoihin

Usean päätelaitteen

käyttö ja yksilöiminen

RFID-tunnisteiden hallinta

kirjoitus ja tuhoaminen

p

Offline

käyttötila, jos päätelaitteella ei ole verkkoyhteyttä

RFID Toolbox

RFID Toolbox on geneerinen etätunnistusjärjestelmien kehitysalusta, jolla luot nopeasti luotettavan sovelluksen logistiikkaan tai tuotannon valvontaan. Soveltuvia kohteita ovat esimerkiksi tuotevaraston ja lähetysten hallinta, raaka-aineiden käytön ja varastotilanteen seuranta sekä kulunvalvonta.

Lataa RFID Toolbox esite tästä